Etusivu / Artikkelit / Energian­tuotanto­laitteistojen säännöllinen huolto varmistaa tehokkaan toiminnan 
Höyrytyksen pakettiauto lähdössä huoltokeikalle.

Energian­tuotanto­laitteistojen säännöllinen huolto varmistaa tehokkaan toiminnan 

/  Höyrytys

Energiantuotantolaitteistojen luotettava, tehokas ja turvallinen toiminta varmistetaan säännöllisellä ja laadukkaalla huollolla. Näin kunnossapitokustannuksia on helpompi ennakoida, lisäksi laitteiston elinkaari pitenee ja kustannukset pienenevät. 

Höyrytyksen asiantuntijat hoitavat huoltotoimenpiteiden lisäksi käytönvalvonnan järjestämisen ja tarpeellisten osien vaihdon. He tunnistavat mahdolliset uudistustarpeet, joihin yhtiön projektointitiimi puolestaan tarjoaa täyden palvelun ratkaisuja. Yhtiön liikkuva varaenergiapalvelu varmistaa puolestaan höyryn ja lämmön saatavuuden huoltotöiden ja muutosprojektien ajaksi avaimet käteen -periaatteella. 

Asiakkaan kannalta keskeisiin kysymyksiin vastaa seuraavassa Höyrytyksen huoltopalvelujen liiketoimintapäällikkö Roope Paasonen

Miten huoltoyhteistyö alkaa? 

Pitkäaikainen huoltokumppanuus alkaa usein yksittäisestä huoltotoimenpiteestä. Asiakkaalla voi olla jokin korjaustarve, esimerkiksi akuutti ongelma poltinjärjestelmään liittyen. Hoidettuamme kiireelliset huoltotarpeet voimme kartoittaa asiakkaan energialaitoksen muut kunnossapitotarpeet, ja antaa niiden suunnittelusta ja toteutuksesta palvelusopimustarjouksen. 

Kunnonvalvontakäynnillä tarkastetaan energialaitoksen toiminta sekä tähän liittyvät dokumentit kokonaisuudessaan. Tarkastuksen pohjalta teemme joko huoltotarvearvion tai laajemman kunnossapitosuunnitelman. Huoltoammattilaisillamme on vuosien käyttö- ja huoltokokemus eri valmistajien poltin- ja painelaitteista sekä energialähteistä aina raskaasta polttoöljystä biokaasuun ja sähkökattiloihin asti. 

Miten laitteistojen lakisääteisen käytönvalvonnan saa hoidettua helposti? 

Lainsäädäntö edellyttää painelaitteiden ja kaasujärjestelmien säännöllistä käytönvalvontaa. Kaikki painelaitteet on myös tarkastettava määräajoin. Näitä velvoitteita asiakkaiden ei tarvitse selvitellä yksin, sillä huoltopalvelumme on valmiina hoitamaan ne kokonaisuudessaan. 

Kokeneet asiantuntijamme seuraavat käytönvalvonnan piiriin kuuluvien laitteiden ja järjestelmien toimintaa säännöllisesti sekä ohjeistavat ja kouluttavat laitteistoa käyttävän asiakkaan henkilöstön. Käytönvalvontapalveluumme sisältyy painelaitteiden ja kaasujärjestelmien lakisääteisten määräaikais- ja muutostarkastusten organisointi ja dokumentointi. Lisäksi palveluun sisältyy laitteissa ja järjestelmissä ilmenneiden huolto- ja korjaustarpeiden toteutus sekä uusintatarkastukset. 

Miten huoltosopimus toimii ja millaisiin tarpeisiin se sopii? 

Huoltosopimuksessa huoltojen määrä ja toimenpideohjelmat räätälöidään yksilöllisesti. Huolto-ohjelma voi koostua esimerkiksi suuremmasta vuosihuollosta, kuukausittaisista huolloista ja painelaitteiden kohdalla lakisääteisistä päivittäis- ja määräaikaistarkastuksista. 

Huoltosopimuksia voidaan tehdä hyvin erilaisiin kohteisiin. Asiakkaamme voi olla esimerkiksi maalaamo, jossa yhden höyrykattilan poltin kuivattaa maalauskoppia tai suuri, kaukolämpöä tarjoava energiayhtiö vara- ja huippulämpölaitoksineen. Sopimus suunnitellaan aina yhdessä, ja siinä otetaan huomioon toiminnan laatu sekä asiakkaan oman henkilöstön valmius ylläpitää laitteistoa. 

Huoltosopimukseen voidaan sisällyttää esimerkiksi: 

 • Tarkastushuollot, koko laitoksen aistinvarainen tarkkailu sekä tarvittavat mittausanalyysit, kuten savukaasu-, vesi- ja lämpöhäviöanalyysit. 
 • Öljy- ja kaasupoltinjärjestelmien kausihuollot määrävälein, esim. 1–2 kertaa vuodessa. 
 • 24/7-huoltopäivystys. 
 • Tarvittaessa sopimukseen voidaan sisällyttää myös sähkökattiloiden huolto ja käyttöönotto. 

Entä jos tarvitaan laitteistouudistus?

Energia-alaan vaikuttavat parhaillaan useat trendit aina sähköistymisestä ja energiatehokkuusvaatimuksista huoltovarmuuteen ja energiaturvallisuuteen. Asiakkaillamme voi tässä nykytilanteessa olla hyvin erilaisia tarpeita. 

Kyseessä voi olla yhtä hyvin vanhan laitoksen modernisointi energiatehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden parantamiseksi kuin kokonaan uuden laitoksen rakennuttaminen tai laajennusprojekti. Huoltopalvelumme ja projektitiimimme hoitavat asiakkaiden kaiken kokoiset projektit joustavasti ja ammattitaidolla. 

Miksi valita Höyrytys yhteistyökumppaniksi?

 • Vuosikymmenien kokemus ja vahvat näytöt. 
 • Alan parhaat asiantuntijat. 
 • Räätälöidyt, joustavasti asiakkaan tarpeisiin mukautuvat, huoltosopimukset. 
 • Vakioitu raportointitapa ja laadukas palvelu kaikissa toimipisteissä. 
 • Huoltosopimukseen voidaan sisällyttää 24/7-päivystyspalvelu. 
 • Nopeasti liikkuva varaenergiapalvelu, joka varmistaa katkeamattoman höyryn ja lämmön tuotannon suunnitelluissa tai yllättävissä poikkeustilanteissa. 
 • Valtavakunnallinen huoltopalveluverkosto: toimipisteet Keravalla, Tampereella, Seinäjoella Oulussa, Kuopiossa, Jyväskylässä ja Lappeenrannassa. 
 • Luotettava kumppani suuriinkin projekteihin: käytettävissä WEST Invest Group -konsernin energia-, vesi- ja teknologia-ammattilaisten joukko. 

Ota yhteyttä

Roope Paasonen, liiketoimintapäällikkö, puh. 010 417 4654. 

Höyrytys Oy lyhyesti

Höyrytys Oy tarjoaa kattavia energiatuotantoratkaisuja eri energialähteille sekä niihin liittyviä asiantuntijapalveluita teollisuuden tarpeisiin. Yhtiön ratkaisut kattavat tuotantolaitosten projektoinnin, laitteiden huollon ja ylläpidon, modernisoinnit sekä painelaitteiden ja kaasujärjestelmien käytönvalvonnan. Lisäksi se tarjoaa ketteriä varaenergiapalveluita niin lyhyen kuin pitkän aikavälin tarpeisiin. Yhtiö palvelee asiakkaitaan koko Suomen alueella.

Höyrytys Oy on perustettu vuonna 1959, ja se kuuluu suomalaiseen WEST Invest Group -konserniin.