Etusivu / Asiakastarinat / Ubitecille räätälöity kunnossapitoasentajan koulutus alkanut TAKK:n kanssa

Ubitecille räätälöity kunnossapitoasentajan koulutus alkanut TAKK:n kanssa

/  Ubitec

Tampereen aikuiskoulutuskeskuksen (TAKK) kanssa yhteistyössä rakennettu kunnossapitoasentajan koulutus alkoi syyskuun puolivälissä. Kunnossapitoasentajan ammattitutkintoon tähtäävään koulutukseen osallistuu Ubitecilta seitsemän asentajaa. Koulutukseen rekrytoidaan mukaan lisäksi yhdestä kahteen uutta asentajaa. 

Ubitecille räätälöity koulutus toteutetaan TAKK:n kanssa oppisopimuspohjaisesti työn ohessa, ja sen laajuus on 150 osaamispistettä. Koulutus eroaa tavanomaisesta kunnossapitoasentajan koulutussisällöstä siten, että jokaiselle asentajalle laaditaan oma henkilökohtainen koulutuspolku. Opintoihin liitetään kullekin tarpeellisia osioita, joissa on huomioitu henkilön aiempi koulutus, työkokemus, nykyinen työnkuva sekä Ubitecin tarpeet. 

“Koulutuksella pyritään syventämään asentajien nykyistä osaamista sekä laajentamaan ammattitaitoa uusiin ja tarpeellisiin teemoihin. Esimerkiksi sähkäritaustaisille tuodaan koneenasennusta mukaan koulutukseen ja mekaanisille asentajille vastaavasti sähköopintoja. Lähikoulutuspäiviä on kuukausittain yhdestä kahteen ja muutoin pyrimme hyödyntämään asiakastöitä koulusuorituksiin”, Ubitecin tuotantopäällikkö Jukka Nokelainen kertoo. 

Koulutus tarjoaa tukea työhön ja laajentaa osaamista 

Ubitecilla reilun vuoden kunnossapitoasentajana toiminut Alpo Rahko on innostunut koulutuksen alkamisesta. Hän uskoo, että aiempi ajoneuvoasentajan koulutus sekä työkokemus kokoonpano- ja koneasentajana luovat hyvän pohjan nyt alkaville opinnoille. 

”Koulutus antaa aivan uudenlaisen mahdollisuuden avartaa omaa ammattitaitoa.” 

Alpon työhön kuuluvat tällä hetkellä monipuoliset kunnossapitotyöt, jotka tehdään useimmiten asiakkaan luona. Työhön kuuluu esimerkiksi erilaisia puristinhuoltoja sekä korjaus- ja muutostöitä. 

”Kun kuulin mahdollisuudesta osallistua koulutukseen, nostin heti käteni. Oppisopimusmalli mahdollistaa sen, että saa opittua myös käytännön asiaa koko ajan”, Alpo sanoo. 

Myös Jukka Nokelainen näkee koulutuksessa useita positiivisia puolia. 

“Koulutus tarjoaa loistavaa tukea työtehtäviin ja selkeyttää kunkin omaa tulevaisuuden Ubitec-polkua. Lisäksi se vahvistaa jo ennestään tiiviin porukan yhteishenkeä, eli toimii myös hyvänä ryhmäyttämisen keinona. Ja toki valmis tutkinto huomioidaan myös palkkatasossa.” 

TAKK:n ja Workpowerin kanssa on tehty yhteistyötä jo pitkään 

TAKK-yhteistyötä lähdettiin kehittämään osana Ubitec-polku -konseptia, johon liittyy vahvasti oman henkilöstön kouluttaminen. Yhteistyötä on tehty aiemminkin, ja koulutusten laatutaso ja joustavuus ovat osoittautuneet toimiviksi. Yhteistyötä helpottaa ilman muuta myös TAKK:n sijainti aivan Ubitecin naapurissa. 

Koulutukseen rekrytoidaan olemassa olevan henkilöstön lisäksi yhdestä kahteen uutta asentajaa. Rekrytoitavat henkilöt ovat koulutuksen ajan vuokratyösuhteessa, joka muutetaan vakituiseksi tutkinnon valmistuessa. Yhteistyökumppanina tässä on Ubitecin pitkäaikainen rekrytointikumppani WorkPower. 

“Koulutusten lisäksi TAKK-yhteistyö on meille yksi rekrytoinnin kanava. Olemme aiemminkin tehneet oppisopimusyhteistyötä ja sitä kautta saaneet meille hyviä tekijöitä. Olemme lisäksi käyneet TAKK:ssa esittelemässä Ubitecin toimintaa aloitteleville sähköalan ryhmille, ja näin pyrkineet lisäämään yhtiömme tunnettuutta ja kiinnostavuutta työnantajana”, Nokelainen kertoo. 

Ubitec Oy lyhyesti

Ubitec Oy on erikoistunut teollisuusautomaation kunnossapito- ja sähköistyspalveluihin erityisesti energia-, sellu- ja paperi- sekä jätehuolto- ja kierrätyssektoreilla. Yhtiön sähkö- ja automaatiopalvelut sisältävät kiinteistöjen, voimalaitosten ja tuotantolaitteiden sähkövoimajärjestelmien suunnittelun ja asennuksen, määräaikaishuollon, vianetsinnän sekä korjaukset ja muutostyöt. Yhtiö palvelee asiakkaitaan koko Suomen alueella.

Ubitec Oy on perustettu vuonna 2012, ja se kuuluu suomalaiseen WEST Invest Group -konserniin.