Etusivu / Uutiset / Ubitec ja Hyxo huoltoyhteistyöhön – Sisäisellä yhteistyöllä asiakkaille merkittäviä kustannusetuja 

Ubitec ja Hyxo huoltoyhteistyöhön – Sisäisellä yhteistyöllä asiakkaille merkittäviä kustannusetuja 

Ubitec ja Hyxo huoltoyhteistyöhön – Sisäisellä yhteistyöllä asiakkaille merkittäviä kustannusetuja 

Ubitec ja Hyxo ovat käynnistäneet vuoden 2023 aikana huoltoyhteistyön (Service Partner). Huoltoyhteistyötä tehdään tällä hetkellä jätevedenpuhdistamoissa käytettävien lietelinkojen ja välppien mekaanisen huollon osalta. Yhteistyömallissa Ubitecin osaava huoltohenkilöstö vastaa Hyxon Pirkanmaan alueen asiakkaiden huoltotehtävistä. Lisäksi huolto- ja korjaustyöt hoituvat myös muualla Suomessa tiettyjen Ubitecin ja Hyxon yhteisten asiakkuuksien osalta.  

Yhteistyöstä monenlaista hyötyä

Hyxon huollon vasteajat alkoivat useista syistä kasvaa vuoden 2022 puolella, jolloin yhtiössä todettiin, että oma huoltohenkilöstö ei riitä ja rekrytointi veisi liikaa aikaa. Ajatus pyytää Ubitecilta huoltohenkilöä keikalle syntyi yksittäisestä pikaisesta tarpeesta. Yhteistyötä lähdettiin kehittämään hyvien kokemusten perusteella. 

Hyxon palveluliiketoimintajohtaja Mika Karjalainen kertoo, että huoltoyhteistyöllä lähdettiin hakemaan WEST Invest Group -konsernin sisällä muun muassa joustavuutta resurssointiin.  

”Tavoitteenamme oli ilman muuta se, että pystymme tarjoamaan entistä parempaa palvelua asiakkaillemme. Yhteistyössä Ubitecin kanssa pystymme tarjoamaan huoltopalveluitamme merkittävästi nopeammin ja joustavammin asiakkaillemme. Lisäksi asiakkaamme saavat merkittäviä kustannussäästöjä, kun voimme käyttää Ubitecin paikallista huoltohenkilöstöä”,  Karjalainen sanoo.

Asiakastyytyväisyys näkyy lisätöiden muodossa  

Ubitecin työnjohtaja Antti Linkomäen mukaan yhteistyötä lähdettiin kokeilemaan jo vuoden 2022 loppupuolella ensin yhden huoltohenkilön turvin.  

“Osaamisen karttuessa ja Hyxon todetessa homman toimivan, lisääntyi myös Ubitecille ohjattujen huoltokeikkojen määrä. Työntekijämme perehdytti seuraavan kaverin huoltorinkiin mukaan, ja nyt jo neljä henkilöä on meiltä mukana. Huoltotöihin kuuluvat pääosin lietelinkoihin ja välppiin, osin myös puhaltimiin, liittyvät sähkötyöt”. 

Linkomäki näkee yhteistyössä etuja kaikille osapuolille. 

“Ketteryys on meidän valttimme. Asiakas hyötyy paitsi rahallisesti myös ajallisesti, kun huolto hoituu lähialueelta. Sisäisesti hyöty on siinä, että olemme voineet hyödyntää osaavaa henkilöstöämme kaikkien osapuolten eduksi. Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä, mikä näkyy esimerkiksi siten, että osan kanssa on aloitettu keskustelut huoltosopimuksen solmimisesta. Lisätöitä on saatu myös vikakeikoista.” 

Yhteistyötä on tänä vuonna tarkoitus laajentaa koskemaan muidenkin laitteistojen, esimerkiksi UV- ja suodatinlaitteiden, huoltoa.  

“Meillä on niin kovalla tasolla mekaaninen ja sähköinen osaaminen. Lopulta sähkö on sähköä ja mekaniikka mekaniikkaa. Tärkeintä on ymmärtää, miten koko laitteisto toimii, sähkö on osa kokonaisuutta, Linkomäki sanoo. 

Ubitec Oy lyhyesti

Ubitec Oy on erikoistunut teollisuusautomaation kunnossapito- ja sähköistyspalveluihin erityisesti energia-, sellu- ja paperi- sekä jätehuolto- ja kierrätyssektoreilla. Yhtiön sähkö- ja automaatiopalvelut sisältävät kiinteistöjen, voimalaitosten ja tuotantolaitteiden sähkövoimajärjestelmien suunnittelun ja asennuksen, määräaikaishuollon, vianetsinnän sekä korjaukset ja muutostyöt. Yhtiö palvelee asiakkaitaan koko Suomen alueella.

Ubitec Oy on perustettu vuonna 2012, ja se kuuluu suomalaiseen WEST Invest Group -konserniin.

Hyxo Oy lyhyesti

Hyxo Oy on tekniikan alan asiantuntijayritys, joka suunnittelee ja projektoi teknisiä ratkaisuja vedenkäsittelyyn asiakaslähtöisesti. Lisäksi se maahantuo kansainvälisesti tunnettuja laadukkaita vedenkäsittely-, prosessi- ja laboratoriolaitteita sekä prosessimittareita. Hyxo Oy:n toimittamiin ratkaisuihin tarjotaan kattavat huoltopalvelut koko elinkaaren ajalle. Lisäksi se tarjoaa kattavasti huoltopalveluja. Yhtiö palvelee sekä kunta-alan että usean eri teollisuuden alan asiakkaita ympäri Suomen.

Hyxo Oy on perustettu vuonna 1968, ja se kuuluu suomalaiseen WEST Invest Group -konserniin.